Regulamin

Pojęcia używane w regulaminie.

  1. strona www -     strona www posiadająca zdefiniowany adres http://bezpieczniezyc.pl
  2. Regulamin -     niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania zakupów kursów elearningowych, e-materiałów.
  3. Platforma elearningowa - aplikacja działająca w ramach serwisu bezpieczniezyc.pl  pod adresem http://elearning.bezpieczniezyc.pl umożliwiająca korzystanie z kursów elearningowych. Platforma umożliwia również zakup dostępu do kursów.
  4. Kurs -     e-szkolenie, e-materiał opublikowany na platformie elearningowej.
  5. Sprzedający -     podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie  strony www oraz platformy e-learningowej.
  6. Właściciel  Rafał Dudziak_bezpieczniezyc.pl z siedzibą w Swarzędzu, os. E. Raczyńskiego 19/9, 62-020 Swarzędz, NIP: 777-114-54-50, Regon:631047579, nr ew.15851, zarejestrowany przez Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.
  7. Użytkownik -  każda osoba, która odwiedza strony serwisu http://bezpieczniezyc.pl,  jak również strony platformy e-learningowej http://elearning.bezpieczniezyc.pl
  8. Kupujący -  Użytkownik, który kupuje Kurs za pośrednictwem strony www.bezpieczniezyc.pl
  9. Serwis- strona http://bezpieczniezyc.pl, platforma elearningowa http://elearning.bezpieczniezyc.pl

§ 1

Korzystanie z usług strony www jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem  regulaminu.
Warunkiem zawarcia umowy między Sprzedającym  a Kupującym  jest zaakceptowanie Regulaminu
oraz zakupienie Kursu.

§ 2.

Przed skorzystaniem z Kursu, Kupujący powinien zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie i zaakceptować Regulamin w sposób określony przez Właściciela. Kupujący jak i Użytkownik zobowiązują się do zachowania uczciwości i nieudostępniania swojego dostępu do kursy osobom trzecim.

§ 3.

Serwis oraz zamieszczone w nim materiały objęte są ochroną praw autorskich. Kopiowanie, wykorzystywanie materiałów możliwe jest po pisemnej zgodzie Właściciela.

§ 4.

Właściciel informuje, że system zbiera i wykorzystuje „cookies” tzw. ciasteczka.

§ 5.

Właściciel zastrzega sobie prawo blokady Użytkownikowi możliwości dostępu do Kursu jeżeli uzna
iż działania Użytkownika są szkodliwe dla Kursu, np. gdy Użytkownik udostępnia osobom trzecim hasło dostępu do swojego konta, lub jeżeli narusza postanowienia Regulaminu.

§ 6

Zabronione jest tworzenie i korzystanie z fikcyjnych kont na platformie e-learningowej na której znajdują się kursy przygotowane przez Właściciela.

§ 7

Właściciel zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian w serwisie oraz w Kursach dostępnych
na platformie e-learningowej  .

§ 8

Uzyskane przez Właściciela drogą mailową przez stronę www oraz platformę e-learningową adresy wykorzystywane będzie wyłącznie do wysyłania wiadomości związanych z działaniem Serwisu
oraz realizowanymi przez Właściciela e-szkoleniami.

§ 9

Rejestrując się w Serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

§ 10

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do sieci i do Serwisu, a także błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn niezależnych od Właściciela. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za niespełnienie wymagań technicznych sprzętu po stronie Kupującego, który jest niezbędny do korzystania z Kursów zamieszczonych na platformie e-learningowej.

§ 11

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z celowego działania Kupującego.
Wszelkie reklamacje należy przesłać drogą elektroniczną na podany na stronie www adres mailowy.
Należy podać dane Kupującego (imię, nazwisko oraz e-mail który został wykorzystany przy logowaniu się
do systemu). Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 12
Zakup Kursów odbywa się za pomocą systemu PayU.pl, lub przelewem na konto Właściciela podane
na stronie www.

§ 13

Dostępność do Kursu Kupujący otrzymuje po zaksięgowaniu przez Właściciela dokonanej przez Niego wpłaty.

§ 14

W przypadku braku zapłaty zamówienie zostaje anulowane w ciągu 7 dni.

§ 15

Potwierdzeniem dokonania zakupu usługi i zapłaty za nią jest rachunek wystawiany przez Właściciela. Rachunek wysyłany jest Kupującemu drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej. Tradycyjny rachunek wysyłany jest równolegle pocztą tradycyjną

§ 16

W wymaganych sytuacjach zaświadczenia potwierdzające ukończenie Kursu wysyłane jest w pliku pdf na wskazany przez Kupującego adres mailowy. Papierowe zaświadczenie wysyłane jest równolegle pocztą tradycyjną.

§ 17

Regulamin wchodzi w życie dnia 01.12.2014r.

 

Last modified: Tuesday, 2 August 2016, 12:50 PM