E-szkolenia dla:

›właścicieli, dyrektorów, kierowników,
›stanowisk administracyjno-biurowych,
›
oświaty: szkoły, przedszkola, żłobki,
›
służby zdrowia: lekarzy, pomocy stomatologicznych, personelu pomocniczego.
gość
Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy w formie e-learningowej dla właścicieli, dyrektorów, kierowników, stanowisk administracyjno-biurowych, a także lekarzy, pomocy stomatologicznych, personelu pomocniczego, pracowników zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, żłobkach.
  • zagadnienia prawne,
  • ochrona kobiet,
  • pracowników młodocianych,
  • normy oraz sposoby prawidłowego podnoszenia ciężkich przedmiotów,
  • niezbędne informacje o postępowaniu w czasie wypadków,
  • ocenie ryzyka zawodowego,
  • organizacji stanowiska pracy
  • obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji pierwszej pomocy,
  • zasad postępowania w czasie ewakuacji z budynku.