Szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

W kursie omówiono m.in.

  • jak bezpiecznie dojechać do pracy oraz później z niej powrócić,
  • wypadki na stanowiskach administracyjno-biurowych,
  • organizacje miejsc pracy administracyjno-biurowych,
  • zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w czasie ewakuacji i pożaru,
  • postępowanie w czasie ewakuacji z budynku.