Szkolenia okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia.

Jak bezpiecznie wykonywać pracę w zawodach medycznych?

Na jakie zagrożenia należy zwrócić szczególną uwagę?

Jak postępować w sytuacji zranień narzędziami medycznymi?

Szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy dla personelu medycznego.