Kurs dla szkół gimnazjalnych dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym.