Okresowe szkolenia BHP dla pracowników oświaty. Dedykowane szkolenia dla dyrektorów, zastępców, szkół, przedszkoli  oraz nauczycieli szkolnych i przedszkolnych.

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla osób sprawujących w szkole funkcje zarządzające – dyrektorów, zastępców, kierowników.

W kursie omówiono m.in.

 • jak bezpiecznie dojechać do pracy oraz później z niej powrócić,
 • najważniejsze prawne aspekty odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy w placówkach oświatowych,
 • bezpieczne warunki pracy w szkole ,
 • profilaktykę w pracy nauczyciela - ochronę głosu, minimalizację stresu, wypalenia zawodowego
 • zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w czasie ewakuacji i pożaru,
 • postępowanie w czasie ewakuacji z budynku.
Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach szkolnych.

W kursie omówiono m.in.

 • jak bezpiecznie dojechać do pracy oraz później z niej powrócić,
 • najważniejsze prawne aspekty odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy w placówkach oświatowych,
 • bezpieczne warunki pracy w szkole , postępowanie w czasie wypadków
 • profilaktykę w pracy nauczyciela - ochronę głosu, minimalizację stresu, wypalenia zawodowego
 • zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w czasie ewakuacji i pożaru,
 • postępowanie w czasie ewakuacji z budynku.
Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla właścicieli, osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach przedszkolnych.>

W kursie omówiono m.in.

 • jak bezpiecznie dojechać do pracy oraz później z niej powrócić,
 • najważniejsze prawne aspekty odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy w placówkach przedszkolnych,
 • odpowiedzialność pracodawcy oraz pracowników zatrudnionych w przedszkolach,
 • bezpieczne warunki pracy w przedszkolu , postępowanie w czasie wypadków, bezpieczeństwo zabawek oraz placów zabaw,
 • profilaktykę w pracy nauczyciela - ochronę głosu, minimalizację stresu, wypalenia zawodowego
 • zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w czasie ewakuacji i pożaru,
 • postępowanie w czasie ewakuacji z budynku.
Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach przedszkolnych.

W kursie omówiono m.in.

 • jak bezpiecznie dojechać do pracy oraz później z niej powrócić,
 • najważniejsze prawne aspekty odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy w placówkach przedszkolnych,
 • bezpieczne warunki pracy w przedszkolu , postępowanie w czasie wypadków, bezpieczeństwo zabawek oraz placów zabaw,
 • profilaktykę w pracy nauczyciela - ochronę głosu, minimalizację stresu, wypalenia zawodowego
 • zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w czasie ewakuacji i pożaru,
 • postępowanie w czasie ewakuacji z budynku.
Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla właścicieli, osób pełniących funkcje kierownicze w żłobkach.

W kursie omówiono m.in.

 • jak bezpiecznie dojechać do pracy oraz później z niej powrócić,
 • najważniejsze prawne aspekty odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy w żłobkach,
 • odpowiedzialność pracodawcy oraz pracowników zatrudnionych w żłobkach,
 • bezpieczne warunki pracy w żłobkach, postępowanie w czasie wypadków, bezpieczeństwo zabawek oraz placów zabaw używanych w żłobkach,
 • profilaktykę w pracy nauczyciela, opiekuna- ochronę głosu, minimalizację stresu, wypalenia zawodowego,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w czasie ewakuacji i pożaru,
 • postępowanie w czasie ewakuacji z budynku.
Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla nauczycieli, opiekunów zatrudnionych w żłobkach.

W kursie omówiono m.in.

 • jak bezpiecznie dojechać do pracy oraz później z niej powrócić,
 • najważniejsze prawne aspekty odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy w żłobkach,
 • bezpieczne warunki pracy w żłobkach, postępowanie w czasie wypadków, bezpieczeństwo zabawek oraz placów zabaw używanych w żłobkach,
 • profilaktykę w pracy nauczyciela, opiekuna- ochronę głosu, minimalizację stresu, wypalenia zawodowego,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w czasie ewakuacji i pożaru,
 • postępowanie w czasie ewakuacji z budynku.