Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla właścicieli, dyrektorów, kierowników, osób odpowiedzialnych za pracowników.

Wstępne szkolenie bhp.

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla właścicieli, dyrektorów, osób pełniących funkcje kierownicze.
W kursie przedstawione zostały m.in.
  • zagadnienia prawne,
  • ochrona kobiet,
  • pracowników młodocianych,
  • normy oraz sposoby prawidłowego podnoszenia ciężkich przedmiotów,
  • niezbędne informacje o postępowaniu w czasie wypadków,
  • ocenie ryzyka zawodowego,
  • organizacji stanowiska pracy
  • obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji pierwszej pomocy,
  • zasad postępowania w czasie ewakuacji z budynku.