Skip available courses

Available courses

gość
Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy w formie e-learningowej dla właścicieli, dyrektorów, kierowników, stanowisk administracyjno-biurowych, a także lekarzy, pomocy stomatologicznych, personelu pomocniczego, pracowników zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, żłobkach.
 • zagadnienia prawne,
 • ochrona kobiet,
 • pracowników młodocianych,
 • normy oraz sposoby prawidłowego podnoszenia ciężkich przedmiotów,
 • niezbędne informacje o postępowaniu w czasie wypadków,
 • ocenie ryzyka zawodowego,
 • organizacji stanowiska pracy
 • obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji pierwszej pomocy,
 • zasad postępowania w czasie ewakuacji z budynku.

Wstępne szkolenie bhp.

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla właścicieli, dyrektorów, osób pełniących funkcje kierownicze.
W kursie przedstawione zostały m.in.
 • zagadnienia prawne,
 • ochrona kobiet,
 • pracowników młodocianych,
 • normy oraz sposoby prawidłowego podnoszenia ciężkich przedmiotów,
 • niezbędne informacje o postępowaniu w czasie wypadków,
 • ocenie ryzyka zawodowego,
 • organizacji stanowiska pracy
 • obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji pierwszej pomocy,
 • zasad postępowania w czasie ewakuacji z budynku.
Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

W kursie omówiono m.in.

 • jak bezpiecznie dojechać do pracy oraz później z niej powrócić,
 • wypadki na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • organizacje miejsc pracy administracyjno-biurowych,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w czasie ewakuacji i pożaru,
 • postępowanie w czasie ewakuacji z budynku.
Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla osób sprawujących w szkole funkcje zarządzające – dyrektorów, zastępców, kierowników.

W kursie omówiono m.in.

 • jak bezpiecznie dojechać do pracy oraz później z niej powrócić,
 • najważniejsze prawne aspekty odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy w placówkach oświatowych,
 • bezpieczne warunki pracy w szkole ,
 • profilaktykę w pracy nauczyciela - ochronę głosu, minimalizację stresu, wypalenia zawodowego
 • zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w czasie ewakuacji i pożaru,
 • postępowanie w czasie ewakuacji z budynku.
Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach szkolnych.

W kursie omówiono m.in.

 • jak bezpiecznie dojechać do pracy oraz później z niej powrócić,
 • najważniejsze prawne aspekty odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy w placówkach oświatowych,
 • bezpieczne warunki pracy w szkole , postępowanie w czasie wypadków
 • profilaktykę w pracy nauczyciela - ochronę głosu, minimalizację stresu, wypalenia zawodowego
 • zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w czasie ewakuacji i pożaru,
 • postępowanie w czasie ewakuacji z budynku.
Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla właścicieli, osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach przedszkolnych.>

W kursie omówiono m.in.

 • jak bezpiecznie dojechać do pracy oraz później z niej powrócić,
 • najważniejsze prawne aspekty odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy w placówkach przedszkolnych,
 • odpowiedzialność pracodawcy oraz pracowników zatrudnionych w przedszkolach,
 • bezpieczne warunki pracy w przedszkolu , postępowanie w czasie wypadków, bezpieczeństwo zabawek oraz placów zabaw,
 • profilaktykę w pracy nauczyciela - ochronę głosu, minimalizację stresu, wypalenia zawodowego
 • zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w czasie ewakuacji i pożaru,
 • postępowanie w czasie ewakuacji z budynku.
Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach przedszkolnych.

W kursie omówiono m.in.

 • jak bezpiecznie dojechać do pracy oraz później z niej powrócić,
 • najważniejsze prawne aspekty odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy w placówkach przedszkolnych,
 • bezpieczne warunki pracy w przedszkolu , postępowanie w czasie wypadków, bezpieczeństwo zabawek oraz placów zabaw,
 • profilaktykę w pracy nauczyciela - ochronę głosu, minimalizację stresu, wypalenia zawodowego
 • zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w czasie ewakuacji i pożaru,
 • postępowanie w czasie ewakuacji z budynku.
Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla właścicieli, osób pełniących funkcje kierownicze w żłobkach.

W kursie omówiono m.in.

 • jak bezpiecznie dojechać do pracy oraz później z niej powrócić,
 • najważniejsze prawne aspekty odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy w żłobkach,
 • odpowiedzialność pracodawcy oraz pracowników zatrudnionych w żłobkach,
 • bezpieczne warunki pracy w żłobkach, postępowanie w czasie wypadków, bezpieczeństwo zabawek oraz placów zabaw używanych w żłobkach,
 • profilaktykę w pracy nauczyciela, opiekuna- ochronę głosu, minimalizację stresu, wypalenia zawodowego,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w czasie ewakuacji i pożaru,
 • postępowanie w czasie ewakuacji z budynku.
Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla nauczycieli, opiekunów zatrudnionych w żłobkach.

W kursie omówiono m.in.

 • jak bezpiecznie dojechać do pracy oraz później z niej powrócić,
 • najważniejsze prawne aspekty odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy w żłobkach,
 • bezpieczne warunki pracy w żłobkach, postępowanie w czasie wypadków, bezpieczeństwo zabawek oraz placów zabaw używanych w żłobkach,
 • profilaktykę w pracy nauczyciela, opiekuna- ochronę głosu, minimalizację stresu, wypalenia zawodowego,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w czasie ewakuacji i pożaru,
 • postępowanie w czasie ewakuacji z budynku.

Jak bezpiecznie wykonywać pracę w zawodach medycznych?

Na jakie zagrożenia należy zwrócić szczególną uwagę?

Jak postępować w sytuacji zranień narzędziami medycznymi?

Szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy dla personelu medycznego.

odoKurs przeznaczony dla pracowników mających kontakt z danymi osobowymi.

W trakcie szkolenia słuchacz się dowie:

 • dlaczego istnieje obowiązek ich ochrony
 • jakie dane są chronione szczególnie
 • dlaczego powołuje się Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • co należy przestrzegać by dane osobowe były dobrze chronione

 

Bezpieczeństwo w pracy terenowej

Zasady bezpieczeństwa stosowane na budowach